โรคจากการทำงาน “Office Syndrome”

Office Syndrome คือ  กลุ่มโรคที่พบได้บ่อยจากการทำงาน เช่น ไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื้อรัง   ภาวะเสียสมดุล เช่น  ปวดคอ ปวดหลัง ชา   ไม่มีแรง   กระดูกสันหลังคดงอ  ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ  เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ   โรคประสาทหูเสื่อม เป็นต้น

อุบัติการ

พบอาการปวดในวัยทำงานถึง 60-70%  ส่วนใหญ่พบในกลุ่มคนวัยทำงาน ช่วงอายุระหว่าง16-35 ปี ซึ่งเป็นการทำงานแข่งกับเวลา  ส่วนกลุ่มคนทำงาน อายุ 55  ปีขึ้นไป มักมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากเป็นการทำงานที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

สาเหตุของการปวด

ปัจจัยเสี่ยง

 • ปัจจัยส่วนบุคคล  :  อายุมากขึ้น   รูปร่างอ้วนลงพุง   นิสัยส่วนบุคคลเป็นคนเคร่งเครียด  วิตกกังวล  สุขภาพร่างกายส่วนบุคคล
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  : สถานที่ทำงานไม่เหมาะสม    อยู่ในสถานที่คับแคบเกินไป  ทำงานหักโหมมากเกินไป   อุบัติเหตุระหว่างการทำงาน
 • ปัจจัยด้านจิตใจ  : ความเครียดในการทำงาน   ความรีบเร่ง   ความเบื่อหน่ายในงาน

ปัจจัยส่งเสริม

 • อยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง : ทำซ้ำๆ  อยู่เป็นเวลานาน เช่น ท่ายื่นคอ   ห่อไหล่   ท่านั่งโน้มตัวไป   ข้างหน้า  ท่ายกของไม่ถูกต้อง  การใส่รองเท้าส้นสูง   เตียงนอนที่นุ่มเกินไป
 • ลักษณะงาน : ใช้แรงงานมาก  งานที่มีแรงสั่นสะเทือนนาน
 • คนอ้วน : พุงโย  กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรง
 • ภาวะสุขภาพอื่นๆ : ภาวะซีด  ไทรอยด์ต่ำ  ขาดสารอาหาร  การติดเชื้อ
 • งานใหม่ : งานที่ไม่ถนัดหรือไม่เคยทำมาก่อน
 • การใช้มากเกินไป : ทำงานในลักษณะเดิมนานเกินไป  การงานท่าเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา
 • อุบัติเหตุ : ลื่นล้มอย่างรุนแรง

วิธีการแก้ไขปัญหาอาการปวด

 • พักผ่อน
 • การใช้ยาลดปวด
 • อุปกรณ์พยุงหลัง
 • การทำกายภาพบำบัด
 • การออกกำลังกาย
 • การแก้ไขปัจจัยก่อเหตุ
 • การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
 • การรักษาที่ได้ผลระยะยาว 2 สาเหตุหลัก
 • สภาพที่ทำงาน : ปรับสภาพที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องคอมพิวเตอร์
 • สภาพร่างกาย :  จัดโครงสร้างร่างกายให้เหมาะสมในการทำงาน  จัดระเบียบโครงสร้าง  ฝึกสมดุลโครงสร้าง  เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ถ้าไม่ดีขึ้น มีปัจจัยอื่นซ่อนเร้น

 • ปริมาณงานที่มากเกินไป ทำเกินกำลัง
 • ความเครียด (งาน  เพื่อนร่วมงาน  เรื่องส่วนตัว)

การป้องกันการปวด

 • ปรับวิธีการยกของที่ถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายในการปฏิบัติงาน
 • เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมถูกต้องและทุ่นแรงในการทำงาน
 • อยู่ในท่าที่ถูกต้องในทุกอิริยาบถในการทำงาน
 • ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสม่ำเสมอ

การดูแลในท่ายืน

 • หลีกเลี่ยงการยืนในท่าที่ผิด
 • พยายามเกร็งเขม่าพุงในทุกๆอิริยาบถ
 • ยืนบนฐานที่กว้างพอ
 • กระจายน้ำหนักตัวสลับแต่ละขาบ่อยๆแต่ไม่ลงน้ำหนักที่สะโพก
 • วางขาบนม้าเล็กๆ กรณียืนนานๆ
 • พยายามยืนย่อเข่าเล็กน้อย อย่าเหยียดเกร็งเข่าสุด
 • สวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม หัวรองเท้าไม่แคบเกินไป ส้นไม่สูงเกินไป
 • พยายามขยับเขยื้อนตัวรอบๆ
 • นั่งพัก 5 นาที ถ้ายืนนาน
 • ยืนพิงฝาพนังและหย่อนหลังเป็นพักๆ

ท่านั่งที่เหมาะสม

 • คอตรง
 • พนักพิงหลังที่แข็งพอดี ทำมุม 90-100 °
 • ข้อศอกงด 90° และมีที่วางแขน
 • อยู่ในท่าหลังแอ่นตามธรรมชาติ
 • งอสะโพกตั้งฉากกับหลัง
 • สะโพกอยู่ในระดับเดียวกับเข่าหรือสูงกว่าเข่าเล็กน้อย
 • ฐานเก้าอี้รองต้นขาพอดี ห่างจากข้อพับเข่า ~ 2 นิ้วมือ
 • เท้ารองพอดีที่พื้นหรือมีม้ารอง

การดูแลในท่านั่ง

 • หลีกเลี่ยงนั่งท่าใดท่าหนึ่งในเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงการนั่งที่ขา 2 ข้างวางบนม้ารองขา
 • หลีกเลี่ยงนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้ที่ยวบ
 • หลีกเลี่ยงการนั่งท่าเหยียดขา 2 ข้างตรงเป็นเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงท่านั่งไขว่ห้าง
 • หลีกเลี่ยงการนั่งที่เอียงขาทั้ง 2 ข้างอยู่ในข้างใดข้างหนี่งของเก้าอี้นานเกิน 10 นาที
 • หลีกเลี่ยงท่านั่งหลังงอ

ท่าที่ถูกต้องขณะทำงาน


ท่าออกกำลังกายที่ทำงาน (Workplace exercise)


เขียนโดย : พญ. สุพรรณี  อำนวยพรสถิตย์     แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ป.ล. ช่วยกันส่งต่อบทความนี้ เพื่อคนที่คุณรัก โดยเฉพาะคนทำงาน ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.