รายงานการฝึกงาน วันที่ 15 มีนาคม 2554

วันที่ 15 มีนาคม 2554 ถือเป็นวันแรกที่ผมได้เข้ามาฝึกงานที่ห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม (OQC)   ฝ่ายหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณ   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ตั้งแต่เช้า เวลา 8.00 น. ผมได้เดินทางมาถึงห้องปฏิบัติการดังกล่าว จากนั้นก็ได้พบกับพี่ทีมงาน และได้ร่วมทำกิจกรรม Morning Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความสนุกสนาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับภาระงานมากมายที่จะต้องทำในเวลาต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้จะเป็นการทายคำใบ้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเลย เพราะเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าที่ควร แต่สุดท้ายก็ผลักดันตัวเองจนจบเกมได้

เวลา 9.00 น. ผมได้เดินทางไปยังตึกศูนย์กลาง ซึ่งก็คือ ตึกที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)     เพื่อไปบันทึกประวัตินักศึกษาฝึกงาน และรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการฝึกงานภาคฤดูร้อนครั้งนี้ พร้อมทั้งฟังกำหนดการและข้อแนะนำจากพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

ในเวลาต่อมา ประมาณ 11.00 น. ผมได้เดินทางกลับมาที่ห้องปฏิบัติการ จากนั้นก็ได้พบกับพี่มิค ซึ่งเป็นพี่ที่จะมาให้คำแนะนำ และพูดถึงรายละเอียดงานให้กับผม โดยพี่มิคได้พาผมและเพื่อนของผม ไปยังห้อง Creative Zone ชั้น 6 และได้เริ่มพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน พร้อมทั้งคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวกัน โดยเรื่องงานที่พี่มิคได้คุยกันไว้เกี่ยวกับงานด้าน Mobile App มีดังนี้

1.             ThaiRand ระบบสุ่มตัวเลข ที่ให้บริการในรูปแบบ Web service ซึ่งทางห้องปฏิบัติการต้องการขยายผลงานให้อยู่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

2.             QKD ระบบส่งข้อความ SMS หรือข้อความอื่น โดยการเข้ารหัส ซึ่งใช้กระบวนการเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีควอนตัม ทำให้ผู้รับ-ส่ง ข้อความดังกล่าว มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

3.             VLC ระบบส่งข้อมูลด้วยแสง ทำงานโดยใช้หลอดไฟ LED ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์อื่น ซึ่งในส่วนของโปรเจคนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงได้แต่เล่าเพียงเค้าโครงให้พอเห็นภาพรวมเท่านั้น

หลังจากนั้น ผมและเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกัน ได้ลงไปรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับพี่มิค และเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็กลับขึ้นมาที่ห้องปฏิบัติการ และได้รับมอบหมายให้ออกแบบหน้าจอ Interface ของระบบ ThaiRand ซึ่งจะนำไปสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ iPhone โดยที่ผมและเพื่อนได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิชา Human-Computer Interaction (HCI)   ในส่วนของ Mobile Interface ซึ่งจะคำนึงถึงการทำงานระหว่างผู้ใช้กับตัวระบบเป็นสำคัญ ที่มีขอบเขตและพื้นที่การทำงานที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความผิดพลาดจากการใช้งานตัวระบบได้

1 Comment

  1. kumnol burrod Reply

    กุงงงงงงง กับการทำรายงานการฝึกงานจริงๆ เดี่ยวโดตึกตายแม่งเลย เครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.