แบบสอบถามบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2554

เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสงค์จะทราบผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของนายจ้าง และภาวะการหางานทำของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

[เฉพาะบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 เท่านั้น]

[อัพเดทเนื้อหาล่าสุด 1/8/2555 เนื่องจากกองแผนงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบเร่งด่วน]

แบบสอบถามที่บัณฑิตคณะวิทย์ฯ ต้องดำเนินการมีดังนี้

1. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2554

1.1. พิมพ์(Print) เอกสารฉบับนี้

File: แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 [PDF]

1.2. นำแบบสอบถามดังกล่าว ไปมอบให้กับนายจ้างที่คุณทำงานอยู่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ

1.3. เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งกับเจ้าหน้าที่ของคณะวิทย์ฯ ในวันซ้อมย่อยของคณะวิทย์ 23 สิงหาคม 2555 หรือ ส่งมาก่อนได้ที่ “ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคาร บร.4”

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้ เฉพาะบันฑิตที่ทำงานแล้วเท่านั้น!!

2. แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2554

2.1. พิมพ์(Print) เอกสารฉบับนี้

File: แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 [PDF]

2.2. ประเมินแบบสอบถามดังกล่าว ด้วยตัวท่านเอง

2.3. เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งกับเจ้าหน้าที่ของคณะวิทย์ฯ ในวันซ้อมย่อยของคณะวิทย์ 23 สิงหาคม 2555 หรือ ส่งมาก่อนได้ที่ “ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคาร บร.4”

3. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2554

3.1. พิมพ์(Print) เอกสารฉบับนี้

File: แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2554 [PDF]

3.2. ประเมินแบบสอบถามดังกล่าว ด้วยตัวท่านเอง

3.3. เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งกับเจ้าหน้าที่ของคณะวิทย์ฯ ในวันซ้อมย่อยของคณะวิทย์ 23 สิงหาคม 2555 หรือ ส่งมาก่อนได้ที่ “ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคาร บร.4”

————————————————————

หากใครมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่

หน้าเพจ จบธรรมศาสตร์ 54 : https://www.facebook.com/gtu54

พี่นา งานบริการการศึกษา คณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :    0-2564-4490

ขอบคุณครับ

 

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.