เปลี่ยนดีฟอลต์โปรแกรมใน Mac OS

เมื่อคุณดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ใดๆ ระบบปฏิบัติการก็จะไปเรียกโปรแกรมที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดขึ้นมา เช่น หากคุณดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์นามสกุล .txt โปรแกรม TextEdit ก็จะถูกเรียกขึ้นมาทันที  (ทั้งๆที่คุณอยากให้มันเปิดผ่านโปรแกรม TextWrangler) ที่นี้หากคุณไม่ต้องการให้โปรแกรมพื้นฐานเหล่านี้เปิดขึ้นมา คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่ระบุหรือไฟล์ทุกประเภทที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยการเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับประเภทของไฟล์ใน Mac OS นั้นก็แสนง่ายดังนี้

1. คลิ๊กขวาไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก Get Info

2. เลื่อนสายตาลงมาที่หัวข้อ Open With จากนั้นเลือกโปรแกรมเริ่มต้นใหม่ แล้วกดปุ่ม Change All..

(จากภาพ ผมเลือกเป็นโปรแกรม TextWrangler แทนโปรแกรม TextEdit ก่อนหน้า)

3. ไม่เข้าใจ กลับไปอ่านข้อ 1 ใหม่

จบข่าว

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.